بایگانی برچسب برای: مدیریت فرایند

آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN

آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN

بعد از مرور این مقاله شما آشنایت لازم را با اِلمان‌ها یا علائم BPMN یا همان BPMN2.0 پیدا خواهید کرد.

بعد از مرور متوجه خواهید شد که این استاندارد دارای چه نوع نشانه گذاری‌هایی می‌باشد.

همچنین متوجه خواهید شد که کدام نمادها اصلی می‌باشند.

از طرفی متوجه خواهید شد هر کدام از این نمادهای اصلی از چه زیر نمادهای دیگری تشکیل شده‌اند.

 

آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN

 

در ابتدا به بررسی چیستی BPMN یا BPMN2.0؟

BPMN مخفف عبارت Business Process Model & Notation است که به معنی مجموعه‌ای از علائم و نشانه‌ها برای مدل سازی فرایند می‌باشد.

BPMN استانداردی برای مدل سازی، نمایش و یا به تصویر درآوردن فرایندهای کسب و کار می‌باشد.

درواقع برای این که فرایندهای مدل سازی شده برای تمامی افراد در سازمان ما
مانند تحلیل‌گر فرایند، کارکنان بخش IT، مدیران عملیاتی، مدیران اجرایی و یا حتی مدیران سطح بالا قابل درک باشد
باید در زمان مدل سازی از یک زبان مشترک استفاده کرد.

آن زبان مشترک در BPM یا مدیریت فرایندهای کسب و کار استاندارد BPMN می‌باشد.

در ادامه مقاله فقط می‌گوییم BPMN به دلیل این که BPMN و BPMN2.0 یکی هستند.

تنها تفاوت ورژن آن‌ها می‌باشد که آخرین ورژن BPMN2.0 است و همه بر اساس این ورژن فعالیت می‌کنند.

بنابراین زمانی که گفته می‌شود BPMN منظور همان آخرین ورژن می‌باشد.

 

همچنین می‌توانی مقاله BPMN یا استاندارد مدل سازی چیست؟ را در اینجا مطالعه کنید!

 

آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN

 

اجزای اصلی استاندارد BPMN

BPMN دارای 4 جزء اصلی می‌باشد که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

 1. اشیاء جریان (Flow Objects)
 2. اشیاء ارتباط دهنده (Connecting Objects)
 3. خطوط شناور یا مسیر جریان (Swim Lanes)
 4. مصنوعات (Artifacts)

این 4 مورد اصلی‌ترین اجزای استاندارد BPMN هستند.

ما براساس این اجزاء فرایندهای خود را در سازمان مدلسازی می‌کنیم.

 

انواع Flow Objects یا اشیاء جریان

 

نام نماد
Event (رخداد) آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN
 • پیشامدی که در یک طرف از فرآیند روی می‌دهد و بر جریان فرآیند تأثیر گذار می‌باشد.
 • معمولاً دارای یک علت یا عامل (Cause or trigger) یا یک اثر یا نتیجه (impact or result) می‌باشند
 • بر حسب زمان تأثیر بر فرآیند دارای سه گروه Start، Intermediate، End می‌باشد.

 

نام نماد
Activity (فعالیت) آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN
 • به کارهایی که در فرایند انجام می‌شود گفته می‌شود.
 • دارای دو نوع Task و Sub-Process است که در حالت دوم از نماد + در مرکز پایین مستطیل استفاده می‌شود.

 

نام نماد
Gateway (درگاه) آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN
 • در جریان توالی (Sequence Flow) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تصمیم‌گیری (Decision) و سایر موارد در مسیرها را مشخص می‌کند.

 

انواع Connecting Objects یا اشیاء ارتباط دهنده

 

نام نماد
Sequence flow (جریان توالی) آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN
 • برای مشخص کردن ارتباط بین اِلمان‌ها در درون یک فرایند استفاده می‌شود.

 

نام نماد
Message flow (جریان پیغام) آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN
 • برای نشان دادن ارتباط بین شرکا در یک فرایند استفاده می‌شود
  در واقع برای ارتباط بین poolهای مختلف استفاده می‌شود.

 

 

نام نماد
Association (پیوند) آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN
 • برای پیوند دادن داده‌ها، متن و سایر مصنوعات به اشیاء جریان استفاده می‌شود.

 

همچنین می‌توانی مقاله مدیریت فرایندهای کسب و کار چیست؟  را در اینجا مطالعه کنید!

 

انواع Swim lane یا مسیر جریان

 

نام نماد
Pool آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN
 • جعبه‌هایی برای جدا کردن شرکا در فرایند استفاده می‌شود.
  به طور مثال مشتری و شرکت ما هر کدام یک pool جداگانه هستند (مثال می‌باشد یعنی می‌تواند اینگونه هم نباشد).

 

نام نماد
Lane (مسیر یا خط سیر) آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN
 • برای سازماندهی و طبقه‌بندی کردن فعالیت‌ها در فرایندها استفاده می‌شود که در درون یک pool قرار می‌گیرد.

 

انواع Artifact یا مصنوعات

 

نام نماد
Data Object (شئ داده‌ها) آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN
 • برای نمایش درخواست و یا تولیده داده‌ها یا همان اطلاعات فرم‌ها و فرم‌ها در فرایند استفاده می‌شود.

 

نام نماد
Group (گروه) آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN
 • تأثیر خاصی بر فرایندهای ما ندارد بیشتر به دلیل مستندسازی در آیند و یا تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

نام نماد
Annotation (حاشیه نویسی) آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN
 • بیشتر به منظور توضیحات متنی برای سایر افراد در مدلسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

نام نماد
Data Store (مخزن داده) آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN
 • مخزن داده‌ها که می‌تواند نشان از یک دیتابیس برای درج اطلاعات باشد.

 

آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN

 

حالا با هم به بررسی Event یا همان رخدادها می‌پردازیم

 • Start یا رویداد آغازین

در زمان شروع هر فرایند ما باید از یک  Start Event استفاده کنیم.

 

نوع نماد شرح
ساده Non آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN زمانی که نحوه شروع فراینده مشخص نشده باشد یا برای شروع زیرفرایندها استفاده می‌شود.
پیام Message آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN فرایند با دریافت یک نوع پیام آغاز می‌شود.
زمان Timer آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN با شرط زمان شروع می‌شود مثل زمان ثبت نام برای کنکور
چندگانه Multiple آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN زمانی که با چندین راه مختلف ممکن است فرایند آغاز شود مثلا هم با ارسال پیام و هم رأس ساعت 12 شب
سیگنال Signal آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN با دریافت سیگنال از یک منبع شروع می‌شود.
شرط Canditional آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN براساس پیش شرط‌ها آغاز می‌شود، مثلا برای درخواست‌های بالای 5 میلیون تومان
موازی چندگانه Parallel Multiple آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN برای فرایندهایی کاربرد دارد که با رخدادهای موازی شروع می‌شود.

 

 • Intermediate یا رخداد میانی

برای مدلسازی رویدادی که در طی اجرای یک فعالیت ممکن است رخ دهد رویداد میانی استفاده می‌شود.

 

نوع نماد شرح
ساده Non آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN تغییر حالت جریان فرایند به صورت عادی
پیام Massages آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN وقتی در فرایند انتظار ارسال یا دریافت فرایند می‌باشد.
زمان Timer آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN اگر قرار باشد در میان فرایند اتفاق خاصی رخ دهد در زمان مشخص مثلا ساعت 12 شب
جبران خسارت Compensation آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN نشان دهنده نیاز به جبران خسارت در میان فرایند
پیوند Link آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN در فرایندهای پیچیده جهت ساده سازی فرایند استفاده می‌شود.
متوقف Cancel آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN فقط در زیر فرایند استفاده می‌شود و زمانی استفاده می‌شود که اتفاقی مانند پیام Cancel افتاده باشد.
سیگنال Signal آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN برای ارسال و دریافت سیگنال بین poolها یا نمودارهای فرایندهای کسب و کار.
چندگانه Multiple آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN چندین رویداد میانی زمانی که وجود داشته باشد در میان فرایند از آن استفاده می‌کنیم.
خطا Error آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN بیشتر در زیرفرایندها مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی به دلیل یک خطا مسیر اصلی زیرفرایند، یک مسیر دیگر هم در نظر گرفته می‌شود.

 

منظور از  Catching و Throwing چیست؟

Catching به معنی دریافت و Throwing به معنی ارسال می‌باشد.

در بعضی جاها نوع‌ها به دو صورت توخالی و توپر هستند مثلا نوع پیام در رخداد میانی هم نوع پاکت خالی وجود دارد
که نمونه‌اش را قرار دادیم و هم پات توپر که داخل آن مشکی است.

هر کدام از این نوع‌ها توپر باشند به معنی ارسال می‌باشند و هر کدام که خالی باشند معنی دریافت را می‌دهند.

در جدول زیر یکی از آن‌ها را نشان می‌ذهیم بقیه هم به همین صورت می‌باشند
در تعریف فقط، ارسال کننده یا دریافت کننده بودن آن تغییر می‌کند.

نام نوع
سیگنال Signal آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN

 

 • End یا رخداد پایانی

این رخداد نشان از پایان فرایند می‌باشد.

 

نوع نماد شرح
ساده Non آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN زمانی که نوع پایان فرایند مشخص نباشد و یا این که پایان زیرفرایند و برگشت به فرایند اصلی را نشان می‌دهد.
پیام Massages آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN در پایان پیامی برای شخص مورد نظر فرستاده می‌شود.
جبران خسارت Compensation آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN پایان فرایند و باید جبران خسارت فعال شود.
پیوند Link آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN از این طریق آن فرایند به یک pool یا فرایند دیگر ارسال می‌شود.
لغو Cancel آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN مسیری از فرایند که ناموفق بوده است.
سیگنال Signal آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN برای ارسال و دریافت سیگنال بین poolها یا نمودارهای فرایندهای کسب و کار.
چندگانه Multiple آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN وقتی چند فعالیت موجب پایان فرایند می‌شوند.
خطا Error آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN پایان فرایند به دلیل وجود خطا
پایان دادن Terminate آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN نشان می‌دهد که تمام فعالیت‌ها در یک فرایند به پایان رسیده‌اند.

 

آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN

 

حال باهم به بررسی Activity یا فعالیت می‌پردازیم

فعالیت‌ها، کارهایی هستند که در یک فرآیند کسب‌وکار انجام می‌شود.

 

نام  نماد شرح
وظیفه Task آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN فعالیت ساده یک عمل ساده در فرآیند را نشان می‌دهد که قابل شکست به سطوح پایین‌تر فرآیند، نمی‌باشد.
زیرفرایند Sub-process آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN زمانی که قصد داریم یک کار غیر اتمیک (تجزیه پذیر)و پیچیده را مدلسازی و آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم از Sub-Process استفاده می‌کنیم.

 

Task یا وظیفه

 

نام نماد شرح
خودکار Service آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN زماتی که وظیفه به صورت خودکار انجام می‌شود از وب سرویس‌ها استفاده می‌شود.
ارسال Send آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN زمانی که یک پیام را ارسال می‌کنیم.
دریافت Receive آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN زمانی که یک پیام را دریافت می کنیم.
نیمه خودکار User آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN یک وظیفه به وسیله یک عامل انسانی و یک نرم افزار یا اتوماسیون انجام می‌شود.
دستی Manual آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN فقط توسط یک عامل انسانی انجام می‌شود چیز دیگری دخیل نمی‌باشد.
نقش یا قوانین کسب و کار Business Rule آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN ورودی و خروجی را در فرایند مشخص و محاسبه می‌کند.
متن یا سند Script آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN متن‌های تهیه شده به زبان ماشین‌های فرایندی که در زمان اجرای وظیفه توسط ماشین خوانده و نمایش داده می‌شود.
ارجاع Reference آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN این نوع وظیفه به یک وظیفه دیگر ارجاع داده می‌شود.

 

Sub-process یا زیرفرایند

 

نام نماد شرح
مشمول شدن Embedded آموزش رایگان مدلسازی فرایند مختص همان فرآیندی است که در آن استفاده شده است.
تکرار شونده Reusable آموزش با BPMN فرآیندهای تکرار شونده درون سازمان هستند. یعنی هم در مالی و هم در عملیات چنین زیرفرآیندی وجود دارد.
زیرفرایند مرجع Reference آموزش رایگان مدلسازی یک بار درسازمان در فرآیند مادر ترسیم می‌شود سایر فرآیندها باید برای استفاده از این زیر فرآیند به فرآیند مادر مراجع کنند.

 

در این بخش Gateway یا درگاه را مورد بررسی قرار خواهیم داد

درگاه‌ها مسئول کنترل چگونگی جریان یافتن فرآیندهای کسب‌وکار هستند.

 

نام نماد شرح
Exclusive آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN or  آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN هرگاه بخواهیم از چند مسیر فقط یکی را انتخاب کنیم از این دروازه استفاده می‌کنیم.
Event-based آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN از این درگاه برای مدلسازی مسیرهای جایگزین مبتنی بر رویدادها استفاده می شود.
Inclusive آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN شرایط تمامی جریان‌ها ارزیابی می‌گردد. تمامی جریان‌های دارای نتیجه مثبت پیموده خواهند شد.
Complex آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN این دروازه مسئول رسیدگی به وضعیت‌هایی را دارد که سایر دروازه‌ها از آن پشتیبانی نمی‌کنند.
Parallel آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN این دروازه را هنگامی به کار می‌بریم که بخواهیم چند فعالیت به

صورت موازی با هم انجام شوند.

 

همچنین می‌توانی مقاله تفاوت BPM و BPMN و BPMS چیست؟  را در اینجا مطالعه کنید!

 

ویدیو آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN

 

 

کلام پایانی

بعد از مرور مقاله آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN مطمئناً با اِلمان‌ها آشنایت کافی را پیدا کرده‌اید.

همچنین بعد از مرور مقاله بدون شک متوجه شده‌اید که این استاندارد شامل چه نمادهایی می‌باشد.

بنابراین متوجه شدیم این استاندارد دارای ورژن‌های متفاوتی می‌باشد
و دارای 4 جزء اصلی است که هر کدام از آن‌ها انواع مختلفی دارند.

 

با تشکر تیم همیار فرایند کسب و کار (HBP)

 

⇓لینک دانلود pdf مقاله⇓

لینک دانلود مخصوص اعضا

لطفا اول وارد شوید!

 

نظرت چیه!

(7 رای, میانگین: 3,29 از 5)
Loading...   

BPMN یا استاندارد مدل سازی چیست؟

BPMN یا استاندارد مدل سازی چیست؟

بعد از مرور این مقاله به طور کامل آشنایی مقدماتی با استاندارد BPMN را بدست خواهی آورد.

در ادامه متوجه خواهی شد منظور از مدل سازی فرایندهای کسب و کار چیست.

همچنین چرایی استفاده از استانداردها برای مدل سازی را هم متوجه خواهی شد.

پر از انرژی و انگیزه بریم که باهم بررسی کنیم.

 

BPMN یا استاندارد مدل سازی چیست؟

 

BPMN چیست؟

BPMN مخفف عبارت Business Process Model & Notation است به معنی مجموعه‌ای از علائم و نشانه‌ها برای مدل سازی فرایند می‌باشد.

BPMN استانداردی برای مدل سازی، نمایش و یا به تصویر درآوردن فرایندهای کسب و کار می‌باشد.

درواقع برای این که فرایندهای مدل سازی شده برای تمامی افراد در سازمان ما
مانند تحلیل‌گر فرایند، کارکنان بخش IT، مدیران عملیاتی، مدیران اجرایی و یا حتی مدیران سطح بالا قابل درک باشد
باید در زمان مدل سازی از یک زبان مشترک استفاده کرد.

آن زبان مشترک در BPM یا مدیریت فرایندهای کسب و کار استاندارد BPMN می‌باشد.

 

همچنین می‌توانی مقاله مدیریت فرایندهای کسب و کار چیست؟ را در اینجا مطالعه کنید!

 

حال با هم به بررسی BPMN و علت استفاده از استانداردها خواهیم پرداخت!

یکی از کارهایی که مدیریت فرایندهای کسب و کار یا همان BPM انجام می‌دهد
نشان دادن خیلی دقیق فرایندها و مستندسازی آن‌ها می‌باشد.

برای مستندسازی که بسیار برای سازمان‌ها دارای اهمیت می‌باشد از انواع روش‌ها استفاده می‌شود.

متداول‌ترین روش‌ها استفاده از متن‌ها برای شرح فرایند، استفاده از جداول مختلف و استفاده از تصاویر می‌باشد.

همیشه تصاویر برای مستندسازی بسیار مورد اهمیت بوده‌اند.

به دلیل بصری بودن یا دیداری بودن آن‌ها شخص به راحتی می‌تواند فرایند را به سرعت مورد بررسی قرار دهد.

مخصوصاً این امر برای مدیران که زمان خیلی زیادی ندارد بسیار مفید می‌باشد.

همچنین برای برنامه نویس‌ها دیدن این تصویر بسیار راحت‌تر و قابل فهم‌تر از شرح یک فرایند به صورت متن می‌باشد.

داستان به تصویر در آوردن از همان زمان انسان‌های اولیه بسیار مورد متوجه بوده است.

این را می‌شود از تصاویری که باقی مانده از آن دوران متوجه شد.

همچنین از تصاویر در زمان جنگ و یا حتی ورزش و بسیاری از موارد مشابه دیگر استفاده می‌شود.

اما همچنان تصاویر برای انسان‌ها دارای جذابت‌های بسیاری نسبت به سایر موارد هستند.

همچنین می‌توانی مقاله آموزش رایگان مدلسازی فرایند با BPMN را در اینجا مطالعه کنید!

 

BPMN یا استاندارد مدل سازی چیست؟

 

اما نکته مهم این می‌باشد

زمانی که شما داخل این تصاویر از نمادها یا اِلمان‌های مختلفی استفاده می‌کنید
باید این اِلمان‌ها برای سایر افراد هم قابل درک کردن باشد.

استاندارد برای این نمادها به همین منظور ایجاد شده است.

در غیر این صورت هر فردی متناسب با سلیقه‌ی خود اقدام به مدل سازی می‌کرد
که در این صورت مدل او حتی برای افراد همان سازمان هم قابل فهم نمی‌باشد چه برسد به خارج از سازمان.

اما زمانی که یک استاندارد تعریف می‌شود کافی است افراد همان استاندارد را یاد بگیرند
آن وقت آن‌ها در سازمان، خارج از سازمان و در سطح دنیا در حال استفاده از یک زبان مشترک برای ترسیم هستند.

این کار باعث می‌شود مدل شما در هر کجای دنیا مدل سازی شده باشد توسط سایر افراد قابل فهم باشد.

به طور مثال

در ایران زبان‌های مختلفی وجود دارد مانند پارسی، ترکی، کردی و عربی و سایر موارد
اما زبان واحد برای این که افراد از اقوام مختلف بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند پارسی می‌باشد.

در سطح دنیا هم برای این که بتوانند افراد با هم ارتباط برقرار کنند درحال حاضر از زبان انگلیسی استفاده می‌شود.

حال برای مدل سازی فرایندها هم از یک زبان واحد و استانداردی به نام BPMN استفاده می‌شود.

در سطح دنیا استانداردهای مختلفی وجود دارد که یکی از آن‌ها که بسیار هم مورد توجه است BPMN می‌باشد.

همچنین در ادامه بعضی دیگر از این استانداردها را معرفی می‌کنیم.

BPMN دارای ورژن‌های متفاوتی می‌باشد که به آخرین ورژن آن BPMN2.0 گفته می‌شود.

دارای بیش از 100 اِلمان و در یک کتاب بیش از 500 صفحه توسط OMG معرفی شده است.

 

معرفی سایر استانداردها و روش‌های نشانه گذاری

در جدول زیر برخی از استاندارهای موجود و سایر روش‌های نشانه گذاری معرفی شده‌اند:

استانداردها و نشانه گذاری‌ها شرح
Swim Lanes این شیوه نشانه گذاری به سایر سیستم‌های نشانه گذاری اضافه می‌شود و کمک به بهتر نشان دادن دسته‌های مختلف در فرایند می‌کند به تنهایی کاربردی ندارد.
Flow Charting تایید شده توسط ANSI می‌باشد که شامل نمادهای ساده و کمی می‌باشد. البته این نماد استاندارد سازی نشده است. این نمادها یک تصویر سریع و کلی از جریان فرایند را تسهیل می‌نماید.
(Event Process Chanin (EPC توسعه یافته توسط ARIS که رویدادها مانند محرک‌ها می‌داند یا خروجی‌های حاصل از یک مرحله از فرایند را در نظر می‌گیرد درواقع این استاندارد براساس رُخدا، فعالیت عمل می‌کند. بیشتر برای مدل سازی مجموعه‌های دارای فرایندهای پیچیده مفید است.
(Unified Modeling Language (UML این استاندرد توسط گروه مدیریت شیء‌گرا پشتیبانی می‌شود. مجموعه‌ای استاندارد از تکنیک‌های نموداری می‌باشد. از این نشانه گذاری‌ها در اصل برای سیستم‌های اطلاعاتی استفاده می‌شود.
Integrated Definition Language

(IDEF)

استاندارد پردازش اطلاعات فدرال که تمامی خروجی‌ها، ورودی‌ها، مکانیسم‌ها و کنترل‌های فرایند مورد نظر را مورد توجه قرار می‌دهد. همچنین به طور شفاف، فرایندها را در سطوح مختلفی از جزئیات به یکدیگر مرتبط می‌سازد.
Value Stream Mapping سرچشمه‌ی آن تولید ناب می‌باشد. مجموعه‌ای از نمادهای ساده که برای افزودن زمان و هزینه منابع به مدل فرایندها استفاده می‌شود تا کارایی فرایند را نشان دهد.
XPDL XPDL توسط Workflow Management Coalition یا WFMC تعریف شده است.  XPDL زبانی است که بر اساس استاندارد XML برای توصیف طراحی مدل های فرایندی ایجاد شده است.

 

BPMN یا استاندارد مدل سازی چیست؟

 

مزایای استفاده از BPMN

 • زبان مشترک در دنیا
  هرجای دنیا بر اساس این استاندار مدل سازی کرده باشید برای افرادی که با این استاندارد آشنا هستند
  قابل فهم می‌باشد دارای محدودیت جغرافیایی نیست.
 • زبان مشترک برای سازمانی
  با استفاده از این استاندارد تمامی افراد درگیر در پروژه‌های فرایندی به راحتی با هم می‌توانند مکاتبه کنند.
 • بهترین استاندارد
  درحال حاضر بهترین استاندارد در سطح دنیا می‌باشد.
 • باهوش بودن
  این استاندارد با اِلمان‌هایی که دارد هر فرایندی را می‌تواند به تصویر در بیاورد.
 • مورد پذیرش مخاطبان
  مخاطبان به راحتی می‌توانند این استاندارد را فرا بگیرند به دشواری زبان‌های برنامه نویسی نمی‌باشد.
 • نرم‌افزارهای مناسب
  بسیاری از نرم‌افزارهای رایگان و غیررایگان با قیمت مناسب برای این استاندارد وجود دارد که برای سازمان بسیار به صرفه می‌باشد.
 • قابل استفاده در BPMS‌ها
  این استاندارد خوراک اولیه ابزارهای BPMS می‌باشد.

 

همچنین می‌توانی مقاله BPMS چیست؟ را در اینجا مطالعه کنید!

 

ویدیو BPMN یا استاندارد مدل سازی چیست؟


 

کلام پایانی

در آخر این که بعد از مرور مقاله BPMN یا استاندارد مدل سازی چیست؟

متوجه علت استفاده از استانداردها در سطح جهان شده‌ای.

همچنین متوجه علت این که چرا از استاندارد BPMN هم استفاده می‌شود شده‌ای.

بنابراین  BPMN یک نوع از هزاران نوع استاندارد می‌باشد
اما BPMN امروزه بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است.

از طرفی ما با استفاده از BPMN یک زبان مشترک بین خود و سایر افراد در سطح دنیا ایجاد می‌کنیم.

 

 

با تشکر تیم همیار فرایند کسب و کار (HBP)

 

⇓لینک دانلود pdf مقاله⇓

⇓لینک دانلود pdf کتاب اصلی BPMN⇓

لینک دانلود مخصوص اعضا

لطفا اول وارد شوید!

 

نظرت چیه!

(2 رای, میانگین: 4,50 از 5)
Loading...   

BPMS چیست؟

BPMS چیست؟

سؤالی است که در این مقاله به جواب آن خواهی رسید.

بعد از مرور این مقاله کاملاً متوجه خواهی شد که BPMS چیست!

 

سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار یا BPMS چیست؟

BPMS مخفف Business Process Management System، Business Process Management Software یا حتی Business Process Management Suite می‌باشد.

علت تفاوت در کلمه مخفف حرف S افرادی می‌باشند که در این حوزه مشغول فعالیت هستند.

افراد مختلف دیدگاه‌های متفاوتی هم در این زمینه دارند به همین دلیل هر سه کلمه می‌تواند مخفف حرف S باشد.
درواقع این تفاوت در اصل ماجرا تأثیر آنچنانی ندارد و هر سه تقریباً صحیح می‌باشند.

 

BPMS چیست؟

 

تعریف BPMS

یک نوع ابزار نرم‌افزای می‌باشد که از طریق:

 • تعریف

قبل از این که ما بخواهیم در سازمان هرگونه اتوماسیون، گردش یا جریان کاری ایجاد کنیم
باید اول فرایند مورد نظر را مستندسازی کرده و به تصویر دربیاوریم.

سپس توسط افرادی که درگیر فرایند هستند و ابزارهای موجود سناریوهای مختلف مورد بررسی و آزمایش قرار بگیرد.
تا از درستی فرایندی که مستندسازی شده است اطمینان کامل حاصل شود.

 • اتوماسیون

در این بخش ما بیشتر کارهایی را که کارکنان در سازمان درگیر آن هستند یا
درواقع کارهای روزمره که کارکنان هر روز درگیر آن می‌باشند را تبدیل به یک سیستم کاری میکنیم.

به طوری که کارها به صورت اتوماتیک و با تعامل انسانی کم یا درگیری کمتر کارکنان صورت بگیرد.
درواقع ما با تقلید از فرایند مورد نظر و مونتاژ، آن را به یک سیستم تبدیل می‌کنیم.

 • تجزیه و تحلیل

در این قسمت سیستم باید توانایی دادن گزارش‌‌های مختلف را داشته باشد تا بتوان عملکرد فرایند را تجریه و تحلیل کرد.

سپس با استفاده از گزارش‌ها و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)و اطلاعات بدست آمده عملکرد فردی، فرایندی و اعضای فرایند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

همچنین می‌توانی مقاله مدیریت فرایندهای کسب و کار چیست؟ را در اینجا مطالعه کنید!

 

باعث بهبود فرایندهای کسب و کار در سازمان ما می‌شود.

همچنین این سیستم باید توانایی:

 • مدل‌سازی
 • ایجاد
 • ویرایش
 • اجرا کردن

را داشته باشد.

از طرفی این سیستم باید توانایی جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها را داشته باشد.

 

حال باهم به بررسی BPMS خواهیم پرداخت

درواقع BPMS به نرم‌افزارهایی گفته می‌شود که قابلیت‌های بالا را که بیان کردیم دارا باشند.

نرم‌افزارهای BPMS محیط‌های گرافیکی خاصی را در اختیار ما قرار می‌دهند.

که این محیط‌ها به نسبت نوع نرم‌افزارها متفاوت می‌باشد.

کار با هریک از این محیط‌های گرافیکی به نسبت نوع نرم‌افزار و شرکت سازنده‌ی آن متفاوت می‌باشد.

در بعضی از آن‌ها کار کردن ساده‌تر  و در بعضی دیگر کمی مشکل‌تر می‌باشد.

 

BPMS چیست؟

 

نرم‌افزارهای BPMS کمک می‌کنند که بدون نیاز خیلی زیادی به دانش برنامه‌نویسی شما بتوانید یک سیستم اتوماسیون اداری طراحی کنید.

بنابراین BPMS کمک بسیار زیادی به سازمان کرده است تا بدون نیاز به هزینه‌های خیلی زیاد بتوانند یک سیستم و برنامه مخصوص به خود را داشته باشند.

این سیستم خود را جایگزین هزینه‌های سنگین برای برنامه نویسی یا خرید برنامه یا نرم‌افزارهای گران قیمت کرده است.

خیلی مواقع بخصوص در کشور ما بسیاری از نرم‌افزارها کارایی لازم را ندارند به دلیل عدم بومی سازی و سایر موارد مشابه

و یا حتی خیلی مواقع سازمان‌ها هزینه‌‌ها سنگینی را متقبل می‌شوند تا این برنامه‌ها در سازمان‌ها قابل استفاده باشند.

در آخر هم ممکن است کارایی لازم را نداشته باشند.

بنابراین BPMS کمک می‌کند بر خلاف سایر روش‌ها با سرعت و هزینه کمتر و با کیفیت بهتری دقیقا همان سیستمی را که مورد نیاز ما است در سازمان پیاده سازی کنیم.

اما باید به این نکته هم اشاره کرد استفاده از ابزارهای BPMS هم نیاز به دانش و مهارت خاص خود دارد.

همچنین در کشور ما به دلیل بسیاری از محدودیت‌ها مانند تحریم‌ها و سایر موارد انجام این کار هم سختی‌های خاص خود را دارد که نیاز به دانش و مهارت مورد نیاز برای رفع آن بسیار ضروری می‌باشد.

 

همچنین می‌توانی مقاله تفاوت BPM و BPMN و BPMS چیست؟ را در اینجا مطالعه کنید!

 

مزایایی که با بکارگیری BPMS می‌توان به آن دست پیدا کرد

 • چابکی سازمان
 • پویایی سازمان
 • پاسخگویی بالای سازمان
 • حذف فرایندهای تکراری
 • انعطاف‌پذیری زیاد سازمان
 • خودکارسازی اجرای فرایند
 • نظارت دقیق‌تر مدیران بر فرایند
 • نظارت دقیق بر عملکرد پرسنل
 • گزارش‌های آماری دقیق
 • بهبود مستمر
 • فرایندهای اجرایی سازمان را می‌توان بدون نیاز چندان به دانش برنامه نویسی پیاده‌سازی کرد
 • در سریع‌ترین زمان ممکن می‌توان تغییرات لازم را ایجاد کرد
 • افزایش سرعت گردش کار
 • افزایش رضایت مشتری به دلیل افزایش سرعت انجام کارها
 • عدم نیاز به بایگانی و کاغذ بازی
 • یکپارچه‌سازی تمام نرم‌افزارها

 

حال در ادامه با هم بررسی می‌کنیم هر سیستم BPMS باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد

 • طراحی مدل فرایندی

مدل‌سازی کردن فرایند و یا به زبان ساده‌تر تبدیل فرایند به یک مدل تصویری

 • طراحی مدل داده

نحوه فراخوانی داده‌ها برای فرم‌ها و ذخیره سازی آن‌ها در دیتابیس

 • طراحی فرم

ساختن فرم‌ها و یا نحوه نمایش داده‌ها به کاربران یا تبدیل فرم‌های کاغذی به فرم‌های الکترونیک

به طور مثال شما وقتی در سایت همیار فرایند کسب و کار ثبت نام می‌کنید
یک سری فیلد وجود دارد که از شما نام، نام خانوادگی و ایمیل را می‌خواهد

بنابراین فیلدها و صفحه ثبت نامی که شما مشاهده می‌کنید یک نوع فرم می‌باشد که طراحی شده است به اسم فرم ثبت نام.

 • طراحی قوانین کسب و کار

تعیین شرط‌ها و قوانین به دلیل خودکار کردن مسیرها برای تصمیم‌گیری

به طور مثال در یک فیلد شما در فرم مدیر باید درخواست را تایید یا رد کند این که بعد از تایید یا رد فرایند چگونه به طور خودکار مسیر خود را ادامه دهد مثلا در صورت تایید فرم برای واحد منابع انسانی ارسال شود

این عمل باید در این بخش طراحی شود.

 • تعریف اجرا کنندگان فرایند

در اینجا دسترسی‌ها مشخص می‌شود.

به طور مثال همه کارمندان امکان دادن درخواست مرخصی را داشته باشند.

یا بعد از درخواست مرخصی هر کارمند ابتدا حتما به یک مدیر بالا دست آن کارمند باید درخواست ارسال شود.

تعیین کردن اشخاص برای هر فرایند در این بخش تنظیم می‌شود.

 • یکپارچه‌سازی

در اینجا ما بین فرایند با سایر سیستم‌ها، نرم‌افزارها و یا سایر فرایندهای سازمان برای تبادل داده و اطلاعات ارتباط برقرار می‌کنیم.

 

ویدیو بررسی BPMS چیست؟

 

 

کلام پایانی

مطئناً بعد از مرور مقاله BPMS چیست؟ و تماشای ویدیو اگر سؤالی تاکنون در این رابطه در ذهن شما بود برطرف شده است.

ما متوجه شدیم که BPMS یک سیستم یا مجموعه‌ای از برنامه‌ها می‌باشد.

که این امر به ما کمک می‌کند با حداقل دانش در ارتباط با برنامه نویسی و هزینه‌های سنگین برای خرید نرم‌افزارها
سیستم مخصوص به خود را داشته باشیم.

همچنین در سریع‌ترین زمان ممکن تغییرات لازم را در سیستم خود بتوانیم ایجاد کنیم.

متوجه شدیم با BPMS ما می‌توانیم سیستم و یا برنامه‌های بومی شده و مخصوص به سازمان خود را داشته باشیم.

 

با تشکر تیم همیار فرایند کسب و کار (HBP)

 

⇓لینک دانلود pdf مقاله⇓

لینک دانلود مخصوص اعضا

لطفا اول وارد شوید!


 

نظرت چیه!

(1 رای, میانگین: 5,00 از 5)
Loading...